Predstavnici gradske uprave u Prijedoru i dvadesetak ustanova i gradskih organizacija potpisali su u Prijedoru Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektorskog pristupa u socijalnoj zaštiti i inkluziji.

Načelnik gradskog Odjeljenja za društvene djelatnosti LJiljana Babić izjavila je da je protokol, kojim se uvodi takozvani referalni mehanizam, rezultat rada Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju grada Prijedora i podrške Unicefa.

“Grad Prijedor ne polazi od nule i sada uvodimo referalni mehanizam koji podrazumijeva potpunu koordinaciju između institucija socijalne zaštite. Nadam se da će ovaj protokol nadograditi ono što je do sada grad uspio uraditi u ovoj oblasti”, rekla je Babićeva novinarima u Prijedoru.

Direktor Centra za socijalni rad Milena Miodragović podsjetila je da je Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju prethodno analizirala postojeće kapacitete, te je postojeće socijalne zaštite, kao posebno osjetljive grupe, izdvojila djecu sa smetnjama u razvoju, njihove roditelje i stara, iznemogla i lica bez porodičnog staranja.

“I resursna soba je nedavno počela sa radom s ciljem rane detekcije, identifikacije i intervencije kod djece sa razvojnim teškoćama. Imamo deset identifikovanih porodica koje će dva puta sedmično posjećivati centar i raditi sa stručnim radnicima”, nevala je Miodragović.

Ona je naglasila da se projekat resursne sobe po prvi put realizuje u Centru za socijalni rad i dodala da prijedorski centar ima kapacitete da nastavi s radom resursne sobe i nakon četiri mjeseca, koliko je predviđeno trajanje pilot projekta.

Protokol o saradnji u Prijedoru obuhvata gradsku upravu, Centar za socijalni rad, Dom za lica sa invaliditetom, Dom zdravlja, Dječiji vrtić “Radost”, sve osnovne i srednje škole, Centar javne bezbjednosti i Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama “Neven”.

SRNA