pavic-press

Odbornici Skupštine grada Prijedora donijeli su danas Odluku o kreditnom zaduženju grada za finansiranje projekata hitnog oporavka od poplava kojom je predviđeno 790.000 KM kredita od Svjetske banke posredstvom Vlade Republike Srpske.
Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić rekao je da je Prijedor jedan od gradova koji su lani stradali u poplavama zbog čega se ova lokalna zajednica i prijavila na poziv Vlade Republike Srpske za učešće u kreditu Svjetske banke.

“Ova odluka je značajna jer omogućava da se uporedo sa regulacijom rijeke Sane saniraju i ulice. Padavine i poplave su oštetile puteve i uslovi saobraćaja relaizacijom ovih projekata drastično će se promijeniti”, dodao je Pavić.

Za sanaciju puta Donja Ćela – Saničani biće izdvojeno 330.000 KM, za sanaciju Ulice Tode Švrakića 200.000 KM, za sanaciju kanalizacione mreže i prepumpne stanice u Tukovima 160.000 KM i za sanaciju Rudničke ulice 100.000 KM.

Na današnjoj sjednici odbornici Skupštine grada Prijedora verifikovali su mandat novom odborniku, Mirsadu Duratoviću. Kao izabrani kandidat Stranke za BiH Duratović je postao odbornik lokalnog parlamenta nakon smrti odbornika Muharema Murselovića.

SRNA