Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamenta BiH prihvatila je juče dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojima je predviđeno ukidanje naknada za rad u radnim tijelima tokom redovnog radnog vremena.

Naknade bi trebalo da budu ukinute zaposlenima u institucijama koje se finansiraju iz budžeta BiH, RS, FBiH, Brčko distrikta i kantona izuzimajući visokoškolske ustanove. Taj prijedlog poslanika SBB-a Damira Arnauta već je usvojio Predstavnički dom, a time će biti obezbijeđene višemilionske uštede u budžetima.

Član komisije Dragutin Rodić iz DNS-a je rekao da je u prošlom mandatu Administrativna komisija kojoj je predsjedavao bezuspješno pokušavala da dođe do rješenja.

– Bilo bi dobro napraviti sveobuhvatno rješenje, ali i ovaj prijedlog treba podržati – kazao je Rodić.

Delegati su podsjetili da Savjet ministara, prema zaključku sa jedne od sjednica Doma naroda, do 21. oktobra treba da dostavi sveobuhvatno rješenje za isplatu plata i naknada zaposlenima u institucijama BiH.

Komisija je odgodila izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u marke koji je u parlamentarnu proceduru uputio delegat HSS-a Mario Karamatić. Odlučeno je da sačekaju mišljenje Savjeta ministara i Direkcije za evropske integracije BiH. Karamatićevim prijedlogom predviđena je konverzija po kursu važećem na dan sklapanja ugovora o kreditu.

Glas Srpske