Načelnik Centra javne bezbjednosti /CJB/ Prijedor Dalibor Ivanić izjavio je danas da su instituciji Ombudsmana za ljudska prava BiH upućene četiri žalbe na rad pripadnika ovog centra, te da je utvrđeno da su tri bile neosnovane.
“U vezi sa četvrtom žalbom postupili smo prema preporuci Ombudsmana i dostavili tražene informacije jednoj nevladinoj organizaciji u Prijedoru”, rekao je Ivanić Srni nakon sastanka sa predstavnicima Ombudsmana BiH i Misije OEBS-a u BiH.

On je dodao da je na današnjem sastanku konstatovano da je bezbjednosna situacija na području koje pokriva ovaj centar zadovoljavajuća i da nema otvorenih predmeta pred Ombudsmanom kada je riječ o radu CJB Prijedor.

“Informasani smo da je Ombudsman zaprimio 64 žalbe koje se odnose na rad raznih institucija u gradu Prijedoru. Od tog broja četiri su se odnosile na rad pripadnika CJB Prijedor i sve su iz 2014. godine”, naveo je Ivanić.

Predstavnici Ombudsmana BiH danas završavaju trodnevnu posjetu Prijedoru organizovanu u saradnji sa OEBS-om s ciljem sagledavanja stanja ljudskih prava.

SRNA