Radnici preduzeća “Komunalne usluge” u Prijedoru ovih dana vrijedno rade na jesenjem uređenju grada.

Elta TV