Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da direktor SIPA Perica Stanić još nije potpisao Sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji.

– To je pitanje za direktora SIPA, s obzirom na to da je davao izjave da će da potpiše. Taj sporazum smo prihvatili kao prijedlog te agencije i u potpunosti nam odgovara da međusobnu saradnju nastavimo u korektnom i profesionalnom odnosu – izjavio je Lukač.

Ministar je napomenuo da je direktor Policije Republike Srpske Gojko Vasić potpisao navedeni sporazum, a i da je Policija Brčko distrikta spremna da to učini, dok se trenutno čeka na potpis iz federalnog MUP-a.

Vasić je 18. decembra potpisao Sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji i dostavio ga na potpis direktoru SIPA Perici Staniću.

Ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač, ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić, te direktori SIPA Perica Stanić i Policije RS Gojko Vasić dogovorili su 13. decembra, da se postojeći sporazum o operativnoj saradnji i koordinaciji doradi i precizno definiše, te dogovori buduća saradnja u borbi protiv terorizma.

SRNA