U prethodna 24 časa u Služba hitne medicinske pomoći Prijedor intervenisala…

42  pregleda odraslih osoba 
  4  pregleda djece
  9  intervencija mobilnim timom
prijedor24h