Cilj Deklaracije o opstanku srpske nacije je očuvanje srpskog jezika i kulture od propadanja, jer imamo šta da štitimo, kaže generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković.

On kaže da srpski jezik i srpsko pismo nestaju iz dana u dan, da nam je postalo prirodno da već prva ili druga generacija potomaka naših iseljenika u Kanadi ili SAD slabije govore ili uopšte ne govore srpski jezik.

Izvor: Tanjug