Analiza koju je uradila Regulatorna agencija za komunikacije BiH i Rješenja koje je u vezi sa tim donio generalni girektor RAK-a Predrag Kovač, da je Radio-televizija Republike Srpske prekrišila član 5.st.(2) i (3) Pravičnost i nepristrasnost Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim radija ne nanose samo materijalnu i drugu štetu RTRS-u, već prije svega ruše ugled RAK-a, njegovu nezavisnost, profesionalnost i objektivnost. RAK je u ovoj analizi pokazao da nije ništa od toga, odnosno da je neobjektivan, pristrasan i neprofesionalan, što potvrđuje i dopis upućen predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske, u kojem RAK izlazi iz okvira svoje nadležnosti i miješa se u kadrovsku politiku osnivača Јavnog RTV servisa.
Zaključak Programskog savjeta RTRS-a -

Zaključak Programskog savjeta RTRS-a

U vezi sa navedenim, Programski savjet ЈP Radio-televizije Republike Srpske donio je sledeći zaključak:

Povodom monitoringa informativnih emisija RTRS-a i Rješenja koje je na osnovu sprovedenog monitoringa donio generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije, Programski savjet RTRS izražava zabrinutost zbog iskazanog stepena neprofesionalnosti i jasne političke motivisanosti ovakvog postupka RAK-a.

Programski savjet RTRS smatra da je svojim Rješenjem generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH izašao iz okvira svoje nadležnosti, čime je ne samo izvršen direktan pritisak na nezavisnost Јavnog RTV servisa Republike Srpske i njegovu uređivačku politiku, već i nanesena šteta ugledu Regulatorne agencije za komunikacije odstupanjem od načela profesionalnosti, objektivnosti i nepristrasnosti.

MILINOVIĆ: RAK DIREKTNO POKUŠAVA DA UTIČE NA UREĐIVAČKU POLITIKU RTRS-a

Generalni direktor RTRS-a, Draško Milinović, poručuje da Јavni servis Srpske nije prekršio odredbe Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija kojima se osigurava pravičnost, nepristrasnost i izbalansiranost programskih sadržaja.

Izjavu prenosimo u cjelini:

RTRS nije prekršila odredbe Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija kojima se osigurava pravičnost, nepristrasnost i izbalansiranost programskih sadržaja.

Kodeks u članu 5. stav 2. propisuje način na koji se postiže pravičnost, nepristrasnost i izbalansiranost programskih sadržaja i to “objavljivanjem svih suprotstavljenih stavova”.

RAK kažnjava RTRS iako je objavio sve suprotstavljene stavove, i pozicije i opozicije i trećih lica, koja su bitna za određeno pitanje. Štaviše, pojedini prilozi dominantno sadrže stavove opozicije u Republici Srpskoj, jer je to bila tema priloga.

Objavljivanjem svih suprotstavljenih stavova, RTRS je obezbijedio poštivanje Kodeksa.

Kodeks ne propisuje druge načine kojim se postiže pravičnost, nepristrasnost i izbalansiranost programskih sadržaja.

RAK direktno pokušava uticati na uređivačku politiku RTRS-a i ograničiti slobode izvještavanja jer, u rješenju kojim kažnjava RTRS, zanemaruje Kodeksom propisan način na koji se postiže pravičnost, nepristrasnost i izbalansiranost, a uvode načini kao što su izbor vijesti, izbor sagovornika, redoslijed prezentacije, način prezentacije koji nisu propisani Kodeksom.

Dakle, regulator od RTRS-a traži da promijeni izbor vijesti i sagovornika, redoslijed priloga i način prezentacije u korist organa i institucija BiH, odnosno predstavnika političkih partija koje vrše vlast na nivou BiH.

Na to sve, građani Republike Srpske treba da plate kazne koje Regulator na ovaj način izriče RTRS-u, i onda direktor regulatorne agencije, pobogu, zabrinut što građani plaćaju, u suštini, njegove greške, piše Narodnoj skupštini da direktno utiče na rukovodstvo RTRS-a.

Niko nema pravo na takve postupke, iz koje god politike dolazio i kakav god politički zadatak imao.

Podsjećam, RTRS je entitetski emiter i naše tržište je Republika Srpska. Federacijom i BiH po važećim zakonima se bave BHRT I FTV.

Što se nas tiče, možemo potpuno legitimno da uopšte ne objavljujemo šta se dešava u Sarajevu i u Federaciji BiH, jer je to obaveza druga dva javna emitera.

Dakle, to je isključiva stvar uredništva.

Podsjećam da u tom monitoringu, kod BHRT i FTV nisu uočene nepravilnosti u programu, dok je monitoring RTRS-a urađen na preko 100 stranica.

RAK nije nezavisan još od imenovanja političke ličnosti na čelo direktora, jer svi znaju sa koje političke funkcije je došao na čelo RAK-a, da ispunjava političke zadatke, jer i ljudi koji rade u regulatoru pišu pisma u kojima navode da od osnivanja Regulatorne agencije nikad veći pritisak nisu imali da rade protiv jednog medija, u ovom slučaju RTRS-a.

Sva nezavisnost regulatora je pala u vodu onog momenta kada je Parlament BiH dao određene zadatke za monitoring javnih servisa RAK-u, a oni potrčali da to ispune, iako po Zakonu o komunikacijama, na koji se stalno pozivaju, nijedna institucija ne može da utiče na rad regulatora.

Onog momenta kada je RAK postupio po zaključku Parlamenta BiH, koji nije nadležan za entitetske emitere, potvrdili su da nisu nezavisni. Dakle, RAK BiH nema poslodavca kako tvrde, već bi trebalo da nezavisno rade svoj posao.

RTRS