Prema odredbama Instrukcije o pravilima ponašanja i međusobnim odnosima policijskih službenika Granične policije BiH, te Pravilnika o nošenju uniforme od mjeseca januara ove godine, policijski službenici Granične policije Bosne i Hercegovine moraju biti obrijani, te ne smiju nositi bradu.

Ovo podrazumijeva da uposlenici Granične policije ne smiju nositi bradu tokom obavljanja službene dužnosti. Slično pravilo imaju i ostale policijske agencije u našoj zemlji. Pojavile su se informacije, koje su uglavnom stizale iz susjedne Srbije, da je ovaj zakon donesen jer su se Hrvati i Srbi često žalili na Bošnjake koji su nosili bradu.

Iz Granične policije BiH kažu kako je zakon donesen jer su se građani žalili na neuredan izgled državnih službenika, a taj izgled podrazumijeva nošenje brade.

Zanimljivo je pogledati u Kodeks ponašanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine koji je zakonom propisan 2013. godine, a u kojem možete pronaći nekoliko zanimljivih stvari.

U Članu 12. ovog zakona, a koji se tiče ophođenja prema strankama, piše:

“U ophođenju sa strankama državni službenik je dužan da postupa profesionalno, ljubazno i pristojno, poštuje ličnost i dostojanstvo stranke, pokaže zainteresovanost i strpljenje posebno sa neukom strankom, blagovremeno i tačno daje podatke i informacije u skladu sa zakonom i drugim propisom, pruža pomoć i daje informacije o nadležnim organima za postupanje po zahtjevima, kao i o pravnim sredstvima za zaštitu prava i interesa”.

Neprikladna odjeća na poslu

Zanimljivi su standardi koji se tiču odijevanja državnog službenika na poslu. Član 15. ovog zakona kaže:

“Neprikladnom odjećom smatra se naročito:

a) Za muškarce: kratke pantalone ili druge pantalone koje u stojećem stavu dosežu iznad članaka, bluza/majica koja nema kragnu ili rukave ili je neuobičajenih/živih boja, te obuća otvorenih prstiju.

b) Za žene: previše otvoren vratni izrez bluze/majice ili bluza/majica bez leđa i bez rukava, suknja ili kratke pantalone koje u stojećem stavu dosežu iznad koljena više od pet centimetara, te neprimjerena obuća (papuče ili druga obuća otvorenih prstiju koja se sa zadnje strane ne pridržava uz nogu).

c) Sportska odjeća, veća oznaka ili natpis na odjeći, simbol koji može biti uvredljiv ili iritantan po bilo kojem osnovu, nepokriveni torzo, te nošenje kape u službenim prostorijama.

Državnom službeniku nije dozvoljeno imati tetovaže na vidljivim dijelovima tijela, te imati probušene pojedine dijelove tijela, osim ušiju”, piše u ovom pravilniku.

Član 14. istog zakona, a koji predviđa zdravo radno okruženje, kaže sljedeće:

“U službenim prostorijama državni službenik ne koristi duhanske prerađevine, osim na mjestima koja su saglasno propisima za to određena, ne unosi niti konzumira alkohol, zabranjene supstance ili psihoaktivne medikamente koji se ne mogu kupiti u slobodnoj prodaji, a nije ih prepisao ovlašteni doktor medicine”.

Zanimljivo je pogledati i u Etički kodeks uposlenika SIPA-e, a koji datira iz 2010. godine, te koji u Glavi 2. kaže:

“Odjeća uvijek treba da bude skladna, čista, uredna i da odgovara poslu koji se obavlja, kao i opšte usvojenim standardima. Policijska uniforma mora biti čista i uredna (ispeglana), remen za hlače i opasač propisno stegnuti, sva dugmad zakopčana. Policijski službenik u vrijeme kada ne vrši poslove i zadatke iz svoje nadležnosti ne može nositi policijsku uniformu niti pojedine njene dijelove i iste koristiti u izvršavanju privatnih obaveza”.

Dozvoljeno je prihvatiti gostoprimstvo u slučaju poslovnog ručka

U Glavi 6. istog pravilnika, kada je u pitanju primanje poklona, piše sljedeće:

“Policijski službenik ne smije prihvatiti poklon ili gostoprimstvo bilo koje vrste, osim u slučaju:

a) kada je poklon neznatne vrijednosti, koji se daje kao uobičajen znak pažnje u poslovnim

odnosima,

b) kada se poklon pruža na javnom forumu, seminaru ili prilikom posjete kada bi odbijanje

izazvalo neprijatnu situaciju,

c) kada se gostoprimstvo veže za domaćinski odnos (npr. poslovni ručkovi)”, stoji u pravilniku.

Zabranjeno konzumirati alkohol, osim u posebnim prilikama

U Glavi 10., koja se tiče radnog okruženja, stoji sljedeće:

“Policijskom službeniku je zabranjeno konzumiranje alkoholnih pića u toku radnog vremena. Konzumiranje alkoholnih pića van radnog vremena ne smije izazvati privremeno smanjenje sposobnosti ili potpunu nesposobnost za obavljanje službene dužnosti. Ukoliko iz bilo kojih razloga i pod bilo kojim okolnostima za vrijeme dužnosti policijski službenik dođe pod uticaj alkohola, o tome je dužan odmah obavijestiti neposrednog rukovodioca i zatražiti da bude privremeno oslobođen dužnosti. Strogo je zabranjeno konzumirati alkohol u svim službenim prostorijama Agencije, osim kada se to odobri za posebne prilike”.

“Agencija ima obavezu da zaposlenima osigura zdravo i sigurno radno okruženje, tako što će policijskim službenicima koji konzumiraju duhanske proizvode, u skladu sa zakonom koji se odnosi na ovu oblast, osigurati izdvojene prostorije za pušenje. Policijski službenik ne smije pušiti u područjima gdje je to zabranjeno i na javnim mjestima ukoliko nosi uniformu ili druga službena obilježja”, stoji u pravilniku koji se tiče Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Buka