U toku noći došlo je do pada vodostaja rijeke Sane,  koji je jutro oko 7 čaosva iznosio  oko  362cm. S obzirom na značajno  smanjen intenzitet padavina na slivnom području rijeke Sane i na području grada Prijedora  i pad temperature  očekuje se dalji   pad vodostaja ove rijeke, kao i drugih vodotoka na području grada Prijedora. Svi putni pravci u zonama koje su bile zahvaćene poplavom su prohodni.

Još uvijek je prisutno zadržavanje površinskih voda na područjima zahvaćenim poplavom što je posebno izraženo u naselju Tukovi iza kuća Antonića gdje je u toku predhodnog dana vršeno ispumpavanje površinskih voda od strane Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor.

U dijelu naselja Tukovi i dalje je  prisutan  problem prodora i izlijevanja vode iz kanalizacionog sistema koji ugroževa nekoliko stambenih objekata u  Novosadskoj ulici.

U toku prethodnog dana   službe zaštite i spasavanja su bile u funkciji   preduzimanja potrebnih mjera zaštite u skladu zaključcima gradonačelnika Grada Prijedora za stanje redovne odbrane od poplava.

U narednom periodu neophodno ja da svi subjekti uključeni u zaštitu i spasavanje kontinuirano izvršavaju zadatke u skladu sa potrebama stanovništva, prema utvrđenim mjerama i zaključcima gradonačelnika Prijedora za stanje redovne odbrane od poplava, navodi se u izvještaju gradskog Odsjeka Civilne zaštite.

prijedor24h