Većina evropskih medija ignorisala je petogodišnjicu članstva Hrvatske u Evropskoj uniji kao relevantnu temu, a i no koji su je se prisjetili zaključili su da Hrvatska svoje članstvo u EU nije dobro iskoristila.

Austrijski dnevnik Standard Hrvatsku opisuje kao “srednjoevropsku i balkansku zemlju” koja sada ima ambicije da uvede evro i uđe u Šengen. Ističe se da je Hrvatska u EU prvenstveno htjela ući da bi se distancirala od svojih istočnih i južnih susjeda te da je prestala da provodi reforme čim je nestalo pritiska iz Brisela. U pristupnim pregovorima Hrvatska se predstavljala da je liberalnija i otvorenija nego što jeste, što se nakon ulaska pokazalo konzervativnom kontrareakcijom.

Sada se u Hrvatskoj agitira protiv srpske manjine i nameće “ekstremno konzervativna slika porodice”. Najnoviji primjer je kampanja protiv Istanbulske konvencije, piše Standard. Navodi i da hrvatske poslanike u Strazburu niko ne smatra velikim pobornicima Evropske unije, jer zauzimaju jedinstveni nacionalistički stav, naročito kada je riječ o svemu što ima veze sa BiH. Naglašava se i da je granični spor sa Slovenijom i dalje otvoren i da će to predstavljati problem za hrvatski ulazak u šengensku zonu, kao i da Hrvatska čitavo ovo vrijeme balansira na granici evropskih vrijednosti.

Dojče Vele piše o “pet nevidljivih godina Hrvatske u Evropskoj uniji” i ističe da Hrvatska “sa svojih četiri miliona stanovnika i skromnim ekonomskim rezultatima na evropskom tržištu ni ranije imala neku značajniju ulogu, kao što to nema ni danas. A stanovnici Unije su mogli ljetovati na Јadranu i prije toga mogli bez problema”.

Masovno iseljavanje mladih i obrazovanih iz Hrvatske

“Ekonomski gledano, veći je dio negativnih efekata zbog slabe konkurentnosti hrvatske privrede na evropskom tržištu nadoknađen povlačenjem sredstava iz evropskih razvojnih fondova. A najveći doprinos zajedničkom tržištu i privredi  Hrvatska daje u vidu masovnog iseljavanja mladih i obrazovanih ljudi u zemlje zapadne Evrope.

EU, međutim, i sama posrćući iz krize u krizu, te razjedena, kako iznutra, tako i izvana, napadima brojnih populista, tzv. iliberalnih demokrata i nacionalista, nije u stanju da se nametne kao neki svjetionik na putu očuvanja tzv. evropskih vrijednosti, poput tolerancije, poštovanja načela pravne države i zaštite prava svih manjina. Tako je prvih pet hrvatskih godina u EU uglavnom šapatom prošlo – malo ko ih je zaista primijetio, bilo u samoj Hrvatskoj, bilo u Briselnu”, zaključio je Dojče Vele.

RTRS