Odbornici Skupštine grada Prijedora danas su donijeli dva akta od značaja za investitore, a riječ je o odluci o donošenju regulacionog plana “Aerodrom 4” i o raspolaganju nepokretnostima u svojini grada, pod posebnim uslovima, radi izgradnje proizvodno-poslovnih i drugih objekata.
Na ovaj način omogućava se prostor za građenje proizvodnih hala i regulišu odnosi između investitora i lokalne vlasti u pogledu korištenja imovine grada za potrebe investicionih procesa koji donose nova radna mjesta.

Na današnjoj sjednici imenovani su direktori pet javnih ustanova čiji je osnivač grad, te će i u naredne četiri godine na čelu Galerije biti Tihomir Ilijašević, Turističke organizacije Amira Ganić, Doma zdravlja Slavica Popović i Gradske apoteke Milan Kubat, dok će Anita Hodžić zamijeniti dosadašnjeg direktora kina “Kozara” Safiru Karahodžić.

Očekuje se da naredna sjednica Skupštine grada Prijedora bude nakon opštih izbora, jer je dosadašnja praksa prijedorskog parlamenta bila da ne zasjeda u toku predizbornih kampanja.

Video: Kozarski

Foto: prijedor24h