U Prijedoru se već nekoliko godina umjetnici se doslovno bore za one površine gdje se mogu iscrtati murali. Mnogo je murala u Prijedoru, a zahvaljujući  tom što je Gradska uprava Grada Prijedora prepoznala ovaj potencijal u turističkom, ali i u umjetničkom smislu. Uskoro nas očekuju neki novi murali, na nekim novim lokacijama u gradu Prijedoru.

RTRS/prijedor24h