Vlada RS naredila je Nadzornom odboru i upravi preduzeća “Autoputevi RS” da osobe sa invaliditetom i oboljele od rijetkih bolesti oslobode plaćanja putarine, pod uslovima propisanim pravilnikom.

Ova odluka je pala na osnovu inicijative Organizacije amputiraca „Udas“ RS, a od plaćanja putarine trebalo bi da budu oslobođena  vozila u vlasništvu lica sa invaliditetom sa 80 ili više procenata fizičkog oštećenja, odnosno lica kod kojih je utvrđeno oštećenje koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta od 60 ili više procenata.

Ovu pogodnost bi imala i udruženja i savezi organizacija lica sa invaliditetom, a koja imaju status udruženja od javnog interesa u RS, ali i vozila, kojim se prevoze oboljeli od rijetkih bolesti u svrhu liječenja.

O plaćanja putarine trebalo bi da budu oslobođena i vozila Civilne zaštite, ali samo ona sa odgovarajućom oznakom CZ.

Srpskainfo