Fond PIO RS nedavno je dodijelio nesvakidašnje priznanje, u znak zahvalnosti zbog toga što je neko ko imao pravo na penziju odlučio da je ne uživa.

Po odluci direktora ovog Fonda Mladena Milića, naime, prva plaketa za doprinos i sveukupnu podršku u radu Fonda dodijeljena je predsjedniku kompanije „Boksit“ iz Milića Rajku Dukiću koji, iako ispunjava sve uslove, već gotovo 10 godina nije podnio zahtjev za penziju!

– Da je gospodin Dukić podnio zahtjev za ostvarivanje prava na penziju 2008. godine, kada je ispunio uslove, do sada bi mu Fond po osnovu penzije isplatio više od 200.000 maraka, jer bi njegova penzija bila jedna od najvećih u Republici Srpskoj. Zato sam, povodom Dana službe Fonda, donio odluku da mu se dodijeli plaketa za doprinos i finansijsku podršku koju je dao u radu Fonda odustavši trajno od tog novca koji mu je pripadao u skladu sa zakonom – obrazlaže ovakvu odluku direktor Fonda PIO RS Mladen Milić, dodajući da je, po njegovim saznanjima, ovo jedinstven slučaj u RS.

Kako ističe, takva situacija je i njega iznenadila još prije dvije godine.

– Prilikom obilježavanja godišnjice postojanja kompanije “Boksit” u razgovoru sa prisutnima objašnjavao sam odluku Ustavnog suda RS i mogućnost korištenja prava na penziju i istovremeni status osiguranika. Gospodin Dukić se uključio u razgovor i rekao da on, iako ispunjava uslove za penziju, nikada nije podnio zahtjev i to svoje radno-stečeno pravo ne koristi i neće nikada koristiti. Za mene je to bilo iznenađenje, pa sam napomenuo da svoje pravo u svakom trenutku može ostvariti podnošenjem zahtjeva uz prethodno prekidanje radnog odnosa, a po dobijanju rješenja o pravu na penziju da može nesmetano zasnovati radni odnos. Međutim, kako je tada rekao, on nema namjeru da to učini – kaže Milić.

Plaketu je uručio prošli mjesec tokom proslave postojanja i rada kompanije “Boksit”. Milić ističe da Dukić i dalje uredno plaća doprinose i poreze na lična primanja koja ima kao predsjednik kompanije, i to na punu platu, “za razliku od mnogih vlasnika i direktora preduzeća koji su prijavljeni na prosječnu, pa i ispod prosječne plate”.

Fond PIO RS, inače, od 2016. godine dodjeljuje javna priznanja povodom Dana službe Fonda.

Srpskainfo