Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pozvalo je vlasnike oružja koji nisu podnijeli zahtjev za zamjenu oružnih listova za oružje za ličnu bezbjednost, a kojima je istekao rok, da to učine do 31. decembra.

Uz zahtjev za ponovno izdavanje oružnog lista potrebno je priložiti uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka pred sudovima u Srpskoj i BiH, kao i dokaz o uplati takse od 50 KM u ovu svrhu.

“Na taj način izvršiće zakonsku obavezu i izbjeći sankcije za prekršaje ili krivična djela predviđena za nezakonito posjedovanje oružja i municije”, saopšteno je iz MUP-a.

Zakonom o izmjenama zakona o oružju i municiji predviđena je novčana kazna od 300 do 500 KM za posjedovanje oružja za koje je istekao rok važenja oružnog lista.

SRNA/ATV