Trenutno je u domu smješteno 175 korisnika. Imamo dvije odvojene ustanove. Jedna je centralni dom, a druga je gerijatrijski odsjek, to je istureni dio gdje su smeješteni korisnici sa blažom mentalnom retardacijom, gdje je smješteno 56 korisnika, što čini popunjenost kapaciteta.

RTRS/prijedor24h