Grad Prijedor nema izražen problem sa divljim deponijama smeća, ali ima ih nekoliko koje uporno opstaju i nakon što nadležna tijela iscrpe sve mjere koje su im na raspolaganju.

– Konačno rješenje problema je u promjeni svijesti građana i proširenju mreže organizovanog prikupljanja i odvoza smeća – rekao je Srni vršilac dužnosti šefa Odsjeka za komunalne poslove i zaštitu životne sredine grada Prijedora Milorad Vujimilović.

On je naveo da Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove grada Prijedora, kojem pripada i ovaj odsjek, nema precizne podatke o broju i lokaciji divljih deponija.

– To je promjenljiva kategorija i raspolaže se samo informacijama o mjestima na kojima se najčešće odlaže smeće od nesavjesnih građana i na kojima se u proteklom periodu intervenisalo – dodao je Vujmilović.

Prema njegovim riječima, lani su radnici “Komunalnih usluga” uklanjali i čistili lokacije Karan, Bukova kosa, Božići, Crna Dolina i Celpak, a, pored ovih divljih deponija, ranije je smeće odlagano i duž napuštene šljunkare na starom putu Prijedor-Brezičani, u mjestu Kovrlije gdje ga je sada znatno manje.

– Trenutno najugroženije lokacije su Karan i posebno Žeger gdje se duži vremenski period odlaže kabasto smeće, klaonički otpad i smeće iz domaćinstava, na dijelu putnog pojasa od mosta na rijeci Sani do ulice Ive Andrića – istakao je Vujmilović.

 

 

 

Na nekim od ovih lokacija nije pomogla ni signalizacija da je zabranjeno odlaganje otpada, ali ni video-nadzor, tako da i kada nadležne službe urade svoj dio posla, dio posla je i na građanima.

– Programom zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu planiraju se aktivnosti i određena finansijska sredstva za djelimično rješenje ovog problema – najavio je Vujmilović.

Kao jedan od problema pojavilo se i nekontrolisano odlaganje starih guma, zbog čega je prošlog mjeseca Odsjek za inspekcijske poslove grada Prijedora provjeravao rad subjekata koji se bave servisiranjem guma.

Ekološki inspektor Darko Dragić rekao je tada da su za to odgovorni lokalni vulkanizeri, ali da je problem i to što preduzeće “Komunalne usluge” ima dozvolu za skupljanje i transport otpadnih guma, ali ne i za skladištenje i deponovanje ovog opasnog otpada.

– Mi smo onda primorani te subjekte upućivati u druge lokalne zajednice i izlagati ih velikim troškovima – pojasnio je Dragić.

I Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor često ima posla na divljim deponijama budući da ih sami građani koji ih stvaraju pale kada se otpad nagomila.

Osim lokacija izvan grada, vatrogasci imaju problem i sa jednim sugrađaninom koji skuplja otpad i skladišti ga u dvorištu stare i napuštene kuće koju koristi.

Ranije je taj sugrađanin živio u Starom gradu, gdje je u jednoj paljevini ostao i bez otpada i bez kuće, a sada se naselio u centar grada, tik uz Srednjoškolski centar Prijedor i sportsko igralište, gdje je nastavio sa svojom rizičnom djelatnošću.

SRNA/Srpskainfo