Zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima i distributivnoj mreži,  koje izvodi RJ “Elektrodistribucija” Prijedor, bez  napajanja električnom energijom  26. marta će biti sljedeća naselja:

Od 09:00 do 14:00 časova

  • Srednja Marićka (Grubani)

Od 09:30 do 14:00 časova

  • Palančište
  • Jelovac
  • Crna Dolina
  • Gornja Puharska (uz Dubičku cestu)

Od 09:00 do 11:00

  • Tomašica

prijedor24h