Povodom tužbe i prijedloga za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti predsjednika Visokog i tužilačkog savjeta Milana Tegeltije koje je podnijela Kancelarija disciplinskog tužioca, Prvostepena disciplinska komisija VSTS-a donijela je odluku da odbaci ovu tužbu.

Odbacuje se disciplinska tužba Kancelarije disciplinskog tužioca od 31. maja 2019. godine, podnesena protiv Milana Tegeltije, predsjednika VSTV-a BiH.

Odbacuje se i Prijedlog Kancelarije disciplinskog tužioca za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti predsjednika VSTS-a Milana Tegeltije.

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTS-a BiH u roku od osam dana od dana prijema odluke, saopšteno je iz VSTS-a.

Obrazloženje odluke:

Prvostepena disciplinska komisija je u skladu sa odredbama člana 67. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, prethodno ispitijući disciplinsku tužbu i prijedlog za privremeno udaljene tuženog sa vršenja dužnosti predsjednika VSTS iste odbacila iz sljedećih razloga:

Predsjednik VSTS je odlukom ove institucije izabran na funkciju predsjednika VSTS, te istu funkciju obavlja od trenutka imenovanja u stalnom radnom angažmanu.

Predsjednik je imenovan iz reda sudija, ali za vrijeme stalnog radnog angažmana u VSTS sve radnje preuzima u svojstvu predsjednika, a ne sudije Osnovnog suda u Banjaluci, što uključuje, kako radnje i ponašanje na poslu ,tako i u privatnom životu.

U vršenju unkcije predsjednik VSTS ne postupa u sudskim u Osnovnom sudu u Banjaluci, kao ni nekom drugom sudu u BiH. Dakle, status funkcionalog postupanja u svojstvu sudije u bilo kojem sudu u BiH je zaleđen, jer je nespojiv sa obavljanjem funkcije predsjednika VSTS.

Zakon o VSTS takođe različito tretira i članove Savjeta, koji samo povremeno dolaze na rad u komisije i na sjednice, jer oni aktivno vrše vrše dužnost sudija i tužilaca.

Tako, na primjer, član 6 Zakona o VSTS koji govori o prestanku mandata članova Savjeta, kojom se član Savjeta smjenjuje sa dužnosti, a tačkom 4 je navedeno da mandat predsjednika i potredsjednika Savjeta može prestati podnošenjem ostavke ili odlukom Savjeta, s tim da predsjedniku i potpredsjednicima u slučaju ostavke ili donošenjem odluke Savjeta ne prestaje mandat kao članovma Savjeta.

Obrazloženje odluke (Foto: RTRS)

Obrazloženje odluke (Foto: RTRS)

Јasno je da je VSTS regulativni organ i da su predsjednik i potpredsjednici rukovodstvo tog organa, koje u svojoj nadležnosti nema postupak suđenja na sudovima. Prema mišljenju Prvostepene disciplinske komisije postupak utvrđivanja odgovornosti članova Savjeta, kao i eventualnog privremenog udaljenja sa vršenja dužnosti predsjednika ili potpredsjednika VSTS, je posebno regulisano odredbama članova 7 i 77 Zakona o VSTS (o čemu se odlučuje dvotrećinskom većinom glasova članova Savjeta koji su prisutni i glasaju).

Savjet je na prijedlog predsjednika upravo odlučivalo na sjednici, nakon što su objavljeni sporni snimak i članci nekih medija, te dalo punu podršku predsjeniku VSTS i to jednoglasno i nije bio nikakav prijedlog da se isti privremeno udalji sa dužnosti.

Članom 82, tačka e) Poslovnika VSTS propisano je postupanje Kancelarije disciplinkog tužioca po pritužbama, te će odbaciti pritužbu, ako je pritužba podnesena u svrhu neprimjernog uticaja na postupak, koji je u toku pred sudom i tužilaštvom, a jasno je da je predmet otvoren pred Tužilaštvom BiH i da je pritužba sudije Milana Blagojevića uprvo za to imala cilj.

Podsjećamo, Kancelarija disciplinskog tužioca podnijela je tužbu protiv Tegeltije u aferi “Alešević” zbog, kako je navedeno, neprimjerenog kontakta.

RTRS