Potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Ružica Јukić izjavila je da svoju nezavisnost u odlučivanju brani od svih nasrtaja, kao i pravo na pozivanje zakonskih odredaba i njihovo tumačenje, jer u suprotnom odlučuje ulica.

Reagujući na medijske istupe sudija Milana Blagojevića i Branka Perića, Јukićeva je u saopštenju za javnost navela da je zakonom utvrđeno da su jedio disciplinske komisije ovlaštene da odlučuju o disciplinskim tužbama, te da ona ne brani predsjednika VSTS-a Milana Tegeltiju već svoju nezavinost u odlučivanju.

Ona je Blagojevića, sudiju Okružnog suda Banjaluka, optužila da “veoma često krši Etički kodeks sudija na način da komentariše disciplinske postupke, koji su u toku, kao i sudske postupke prilikom izdvajanja mišljenja, koje treba da ostane tajna za javnost”.

Јukićeva je navela da je Blagojević “postao veliki miljenik pojedinih medija u Federaciji BiH otkako je počeo da kritikuje VSTS, odnosno njegovo rukovodstvo”, te podsjetila na njegovu nedavnu izjavu da su prvostepena i drugostepena disciplinska komisija zloupotrijebile ovlaštenja što ulazi u sferu krivičnog djela zbog odluka koje su donijele.

Ističući da je važno znati ko su “moralni nosioci pravosuđa koji se gotovo svakodnevno pojavljuju u medijima da drže lekcije VSTS-u”, Јukićeva je u saopštenju za javnost navela da je ranije sudija Blagojevića “lišen slobode, a protiv njega je podnesena i krivična prijava”.

Ona je napomenula da je nakon svega jedan od ranijih saziva VSTS-a Blagojevića vratio u pravosuđe, jer je dao ostavku, te da je time stavljen teret postojećem sazivu Savjeta da bude odgovoran za nosioce pravosuđa, koje nije postavio na funkcije.

Kada je riječ o sudiji Branku Periću, Јukićeva je navela da se on očito želio dodvoriti šefu Misije OEBS-a Brusu Bertonu jer, vjerovatno razmišlja, da bi ukoliko bude ponovo prinudne uprave, mogao biti predsjednik VSTV, kao što je to bio na početku njegovog mandata u VSTV-u.

Јukićeva je navela da je Perić svoju tadašnju fukciju iskoristio za ostvarivanje cilja, tj. svoju promociju na neku višu sudsku instancu” i da je “ostvario san da sebe i Meddžidu Kreso imenuje u Sud BiH”.

Ona je istakla da je Perić koristeći službeni položaj za jedan dan imenovao Kreso dva puta, prvo za sudiju Suda BiH, a onda za nekoliko sati za predsjednika Suda, kao i da je zaposlio tadašnju suprugu u ЈKP “Pokop” prosektura Bare, čiji je tadašnji direktor bio prijatelj Meddžide Kreso.

Јukićeva je dodala i da se Perić, nakon što nije prošao na funkciju za predsjednika Suda BiH, ponovo udružio sa Kreso, te da su postali najveći kritičari VSTV-a.

Prema njenim riječima, Perić “nije naučio osnovnu stvar – da je nezvisnost sudija, nezavisnost od svakoga, samo ne od zakona, Ustava i Evropske konvencije o osnovnim ljudskim slobodama i pravima”.

– To što nam je neka strana zemlja finansijski pomogla, ne znači da se može miješati u sudske postupke i u odluke o imenovanju. Pomažu nam i naše vlade, ali presuđujemo u korist onih, na čijoj je strani zakon, a ne u korist Vlade, kada se pojavi kao stranka u postupku – navela je Јukićeva.

SRNA/RTRS