Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su odluku o izmjeni dijela regulacionog plana Rudnika željezne rude Omarska, a potom i odluku o izradi strateške procjene uticaja ovog rudnika na životnu sredinu.

Iako su odbornici imali niz primjedbi, jednoglasno su usvojili odluku da se mijenja regulacioni plan rudnika. Šef odborničkog Kluba PDP Dalibor Grabež rekao je da je i tokom usvajanja regulacionog plana 2008. godine bilo mnogo zamjerki lokalnog stanovništva.

– Tada nisam podržao usvajanje regulacionog plana. „Mital“ je počeo kopati na tom području bez ekološke dozvole. Građani su tražili zaštitnu barijeru, ali drveće ne može smanjiti prašinu i buku. Bilo bi interesantno provjeriti da li je kompanija ispoštovala obaveze koje su tada usvojene – rekao je Grabež.

Dodao je da je rudnik izmjestio i dio rijeke Gomjenice te da je potrebno razmotriti mogućnost da se i preostali dio korita reguliše. Odbornik SDS Slavko Švraka izjavio je da je Gomjenica sada na nižem nivou dok su njeni kanali na višem nivou.

– Spominje se izgradnja nadvožnjaka i odlagalište, a ovo je u velikoj fazi već odrađeno – rekao je Švraka.

Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Šef odborničkog Kluba SNSD, Dalibor Pavlović, podsjetio je da je 2012. godine stupio na snagu Zakon o zaštiti životne sredine.

– Da li smo mi tada mogli izvršiti dopunu regulacionog plana, jer je donesen Zakon o zaštiti životne sredine, a mještani su se bunili zbog uticaja rudnika – upitao je Pavlović.

Odbornik SNSD, Goran Velaula, istakao je da usvajanjem odluke o izmjeni regulacionog plana odbornici legalizuju sve ono što je zapravo urađeno.

– Tražio sam odgovore za Mjesne zajednice Jelićka i Gradina u kojima je oko 200 domaćinstava ostalo bez vode, jer su im bunari presušili zbog eksploatacije rudnika – rekao je Velaula i dodao da bi trebalo razmisliti da se ovi mještani priključe na izvorište Crno Vrelo koje se sada gradi na granici s Banjalukom.

Odbornik DF Mirsad Duratović takođe je zaključio da odbornici na ovaj način treba da legalizuju sve ono što je „Mital“ bespravno izgradio.

– Šta će Gradska uprava preduzeti da kazni „Mital“ zbog bespravne gradnje – upitao je Duratović.

Načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje Mirjana Komljenović rekla je da zbog nepoznavanja materijala ima zabluda.

Foto: Bojana Majstorović/RAS Srbija

– Primjetila sam da odbornici nerado dolaze na naše stručne i javne rasprave. Ovo je mogućnost lokalne zajednice da se uključi. Ono što ste nabrojali je u nadležnosti Republičke inspekcije, koja daje dozvole i odobrava eksploataciju – poručila je odbornicima Komljenovićeva.

Dodala je da usvajanje Odluke o izmjeni regulacionog plana otvara mogućnost usvajanja odluke o izradi strateške studije o uticaju na životnu sredinu.

Navela je da „Mital“ godinama obilazi legalizaciju, ali da inspekcija ima mogućnost sada da naredi ovoj firmi da ukloni sve što nije u skladu sa regulacionim planom.

Iz „Mitala“ su gradskoj upravi pisali da je regulacioni plan iz 2008. rađen na osnovu Glavnog rudarskog projekta ekspoloatacije ležišta Omarska na lokalitetu Buvač. Naveli su da je Dopunski rudarski projekat izrađen 2013. te da je zato potrebno izmjeniti dio plana. Objasnili su da se izmjena odnosi na bivši kop Jezero koje, umjesto za odlagalište otkrivke, sada služi za odlaganje mulja.

– Planirano odlagalište sa zapadne strane se zadržava u manjim prostornim okvirima, što za posljedicu ima otvaranje novog istočnog odlagališta koje nije planirano regulacionim planom. Do istočnog odlagališta je izgrađena industrijska saobraćajnica sa nadvožnjakom preko regionalnog puta – objasnili su iz „Mitala“ ono što su proteklih godina uradili.

Naveli su da su pomjerili dio regulisanog korita Gomjenice zbog čega su izmenjene i saobraćajne površine. U izmjenama plana planirana je i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz naselja Omarska.

„Mital“ bira i plaća

Iz „Mitala“ su u aprilu obavijestili gradsku upravu da su u fazi potpisivanja ugovora sa licenciranom kućom koja će izraditi stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu.

Pored toga što „Mital“ bira firmu koja će raditi procjenu, oni je i plaćaju. Ova procjena nije bila obavezna tokom usvajanja prethodnog regulacionog plana iz 2008.

Srpskainfo