„Vodovod“ a.d. Prijedor trenutno izvodi radove na redovnoj zamjeni vodomjera u Aerodromskom naselju. Pored zamjene vodomjera, u sklopu ovih aktivnosti izvršiće se i kontrola priključaka vezano za nelegalnu potrošnju vode, kao i evidentiranje potrošača koji nemaju izgrađen vodomjerni šaht i vodomjer.

I pored više upozorenja koja je „Vodovod“ a.d. Prijedor proteklih godina upućivao našim potrošačima vezano za obavezu potrošača da izgrade vodomjerni šaht i da ga održavaju u urednom stanju, jedan dio naših potrošača se nije odazvao ovim apelima i nije ispoštovao svoje obaveze.

Ovom prilikom još jednom upozoravamo sve naše potrošače koji nemaju izgrađen priključni šaht da imaju rok od 15 dana da to učine. Takođe, za sve one koji nemaju ugrađen vodomjer, rok za ugradnju je 10 dana.

U protivnom, „Vodovod“ će biti prisiljen da, uz asistenciju Komunalne policije, podnese prekršajne naloge i da sporne potrošače isključi na vodovodne mreže. 

prijedor24h