Dodatak za pomoć i njegu drugog lica posredstvom Centra za socijalni rad u Prijedoru u 2014. godni koristilo je 715 lica, a lani 1.476, podaci su izvještaja o radu ove ustanove za 2018. godinu.
U izvještaju je navedeno da najveći broj korisnika čine lica starija od 65 godina.

Tokom 2018. godine primljeno je 475 zahtjeva za priznavanje prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, od čega je 330 priznato, 21 zahtjev je odbijen, a obustavljeno je 265 predmeta.

Pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica realizuje se kroz dvije grupe, zavisno od stepena funkcionalnosti. Naknada za prvu grupu je 20 odsto prosječnog ličnog dohotka u prošloj kalendarskoj godini odnosno 166,20 KM, a za drugu 10 odsto, odnosno 83,10 KM.

Odlukom o unapređenju položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu polovinom 2018. godine obezbijeđen je novi, dodatni nivo zaštite licima sa najtežim oštećenjima ili oboljenjima.