“Ša fest” organizuje istoimeno udruženje građana koje se bavi i aktivnom promocijom kulture i upravlja Fondom “D.P. Mikša”.

U ovaj fond usmjerava se dobit od festivala, sponzorstava i donacija, te sredstva prikupljena prodajom brendiranih proizvoda “Ša festa”. Ovaj novac koristi se za unapređenje art i muzičke scene, stipendiranje studenata umjetnosti i muzike, podršku umjetnicima kroz sufinansiranje izložbi, kupovinu instrumenata, snimanje materijala, te organizovanje koncerata.

“ŠA festu” ove godine prethodila je dvodnevna “Ša ulica” koja je u prijedorskom šetalištu na tri lokacije sugrađanima poklonila niz sadržaja pozorišne, muzičke i likovne umjetnosti.

RTRS

FOTO: Igor Motl