Štab Vrhovne komande takozvane Armije BiH je 12. avgusta 1993. godine donio naredbu o formiranju odreda “El mudžahedin” u čijem su sastavu bili strani državljani koji su se nalazili u zoni Trećeg korpusa, izjavio je svjedok odbrane Hajrudin Hubo.

Na suđenju bivšem komandantu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Sakibu Mahmuljinu za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine, Hubo je rekao da je kao pomoćnik komandanta Korpusa za personal vršio popunu jedinica vojnim obveznicima i dobrovoljcima, među kojima su bili strani državljani.

– Ovo je bio atipičan i jedinstven slučaj naređenja za formiranje jedinica, jer je sadržaj naredbi za formiranje drugih jedinica bio drugačiji – naveo je Hubo.

Svjedok je potvrdio da je svaka jedinica morala imati jedinične i matične kartone za svakog vojnog obveznika, u kojima su podaci morali biti identični, te dodao da mu nije poznato da su u odredu “El mudžahedin” vodili jedinične kartone, dodajući da Korpus nije imao ni relevantan spisak njihovih pripadnika.

On je naglasio da nije bio u mogućnosti da provjeri nijedan podatak koji bi od njih dobio, te potvrdio da tokom rata nikada nije vidio personalni karton sa slikom nekog pripadnika odreda “El mudžahedin”.

Svjedok je naveo da je o svemu obavijestio komandanta Trećeg korpusa nakon čega nije primijetio da se stanje promijenilo.

Prema njegovim riječima, komunikacija između odreda “El mudžahedin” i Trećeg korpusa intenzivirana je sredinom 1995. godine kada je trebalo da riješe svoj status.

Hubo je rekao da je njegovo odjeljenje bilo nadležno i za premještaj vojnih obveznika iz jedne jedinice u drugu, što je vršeno na nečiji prijedlog, navodeći da su neki vojnici dobrovoljno napuštali jedinice i priključivali se odredu “El mudžahedin”.

Nakon što mu je tužilac Sedin Idrizović predočio vojnu knjižicu na ime pripadnika odreda “El mudžahedin” u sastavu takozvane Armije BiH, sa njegovim potpisom i pečatom, Hubo je rekao da je u tom periodu imao monogram i da je neko iz personalne službe to uradio.

Hubo je potvrdio da je bilo slučajeva zloupotrebe i falsifikovanja vojnih knjižica.

On je dodao da nije upoznat da je 7. maja 1995. godina komanda Trećeg korpusa odlikovala Abu Maliji Hasana i dodijelila mu čin poručnika.

Optužnica tereti Mahmuljina da kao komandant Trećeg korpusa, u čijem je sastavu djelovao i odred “El mudžahedin”, nije ništa preduzeo da spriječi zločin pripadnika tog odreda nad ratnim zarobljenicima i srpskim civilima tokom vojne akcije na širem području Zavidovića i Vozuće 1995. godine.

Prema optužnici, pripadnici odreda “El mudžahedin” su od 11. do 29. septembra 1995. godine ubili 52 ratna zarobljenika.

Suđenje će biti nastavljeno 18. septembra.

SRNA/RTRS