Pravni zastupnik šest Područnih saveza ekspresno je odgovorio na objavu Fudbalskog saveza Republike Srpske objavljenu na sajtu u kojoj se navodi da je UEFA podržala mišljenje Pravne komisije BiH po kojoj se na vanrednoj Skupštini ne može smijeniti aktuelni predsjednik.

Pravni zastupnik navodi da je zaključak tendenciozan i netačan, te to objašnjava.

-UEFA u svom dopisu jasno navodi da po pitanju toga (misli se na mišljenje Pravnog komiteta FS BiH od 21.08.2019. godine), a imajući u vidu da isto može zavisiti od nacionalnog zakonodavstva kao primjenjivog u određeno vrijeme, a priori smatra da nema razloga da sumnja u tačnost mišljenja  Pravnog komiteta FS BiH, obzirom da je isti sastavljen od članova iz FS RS i NS FBiH (u skladu sa članom 44. stav 2. Statuta FS BiH). Iz navedene formulacije jasno je da UEFA ne ulazi u tačnost, odnosno pravnu argumentovanost, tj. njegovu usklađenost sa Statutom, već da koristi uopštenu formulaciju da nema razloga da sumnja u isto, a za takav stav razloge valja tražiti u činjenici da to zavisi od nacionalnog zakonodavstva, kako se u stavu i navodi. Odrednica ”a priori” jasno ukazuje da svoj stav UEFA bazira na pretpostavci koja u konkretnom slučaju nije empirijski (činjenično) provjerena, tj. Dokazana – navodi se u saopštenju.

Pravni zastupnik ističe da je upravo insistiranje UEFA-e na poštovanju Statuta i propisa od strane svih saveza koji su podređeni ono na čemu i oni insistiraju.

-Stav UEFA-e je bitan što se njime propagira obaveza svih saveza koji su podređeni FS BiH, a tu spada i FS RS, da se pridržava odredbi Statuta, a što nije ispoštovano u konkretnom slučaju od strane predsjednika FS RS, koji je počinio višestruke povrede Statuta FS RS u vezi sa sazivanjem sjednica Izvršnog Odbora i vanredne Skupštine FS RS, što je potvrđeno Rješenjima Republičke uprave za inspekcijske poslove, koja je u skladu sa ovlašćenjima koja proizilaze iz zakona obavila inspekcijski pregled, utvrdila višestruke povrede Statuta FS RS od strane odgovornog lica u FS RS, te rješenjima naložila mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, a koje mjere nisu izvršene od strane odgovornih lica u FS RS, što takođe predstavlja još jedan vid nezakonitosti- navodi se u saopštenju.

Na kraju se ističe da odgovorna lica u Fudbalskom savezu Republike Srpske žele da obmanu javnost i skrenu pažnju sa počinjenih nezakonitosti koje su utvrđene rješenjima nadležne inspekcije, te da stvore sliku kako su oni poštovali Statut FS RS, što ne odgovara činjeničnom i pravnom stanju.

Srpskainfo