Skupština grada Prijedora razmatraće na narednoj sjednici, zakazanoj za utorak, 22. oktobar, pet tačaka kojima se preispituje rad gradonačlnika Milenka Đakovića, najavljeno je danas iz ove skupštine.
Svih pet tačaka u dnevni red je uvršteno na inicijativu odbornika DF-a Mirsada Duratovića koji na njima insistira već nekoliko mjeseci, a u prvoj od njih on je izvjestilac, dok je u preostale četiri izvjestilac sam gradonačelnik.

Riječ je o raspravi i utvrđivanju odgovornosti gradonačelnika u vezi sa neizvršavanjem akata koje je donijela Skupština grada, o informacijama o izvršenju zaključaka i amandmana usvojenih u Skupštini grada od decembra 2018. do avgusta 2019. godine i o realizovanim i nerealizovanim projektima na sanaciji štete nastale u poplavama 2014. godine u posljednjih pet godina, te izvještajima o realizaciji ugovora u kojima je grad ugovorna strana u prošloj i ovoj godini.

Na dnevnom redu je i izvještaj o radu Dječijeg vrtića “Radost” Prijedor za prethodnu školsku godinu. Na prethodnoj sjednici, održanoj 3. oktorba, Skupština grada smijenila je dosadašnju i imenovala novu direktoricu vrtića. Iako je odluka stupila na snagu juče, primopredaja još nije obavljena. Praksu da izvještaje o radu ustanova i preduzeća čiji je osnivač grad podnose načelnici resornih odjeljenja proljetos je Skupština izmijenila, takođe na inicijativu odbornika Duratovića, od kada izvještaje podnose sami direktori ili osobe koje oni ovlaste.

Odbornici će razmatrati prijedlog odluke o pristupanju izradi prostornog plana grada Prijedora 2020-2040. godina, kao i prijedlog odluke o pristupanju izradi regylacionog plana dijela centralnog područja Prijedora između desne obale Sane i dijelova ulica Kralja Petra Prvog Oslobodioca, Radničke i Srpskih velikana. Ova tačka bila je na dnevnom redu i na prošlom zasjedanju, ali je većina podržala prijedlog samostalnog odbornika Predraga Starčevića da se ovaj materijal povuče.

Osim aktuelnog časa i referata iz oblasti imovinsko-pravnih pitanja, kao redovnih na svim sjedncama, na dnevnom redu je i Akcioni plan za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i kulture, socijalne i zdravstvene zaštite na podruiju grada Prijedora za period 2019-2023. godine.

Agencije