Carinici su na graničnom prelazu Gradina zabilježili nesvakidašnji pokušaj ilegalnog prelaska granice dvojice alžirskih državljana koji su spriječeni da u Srbiju neopaženo uđu iz Bugarske skrivajući se na osovini između zadnjih točkova autobusa.

Ilegalni migranti su otkriveni tokom detaljne kontrole autobusa koji saobraća na relaciji Istanbul-Novi Pazar, javio je RTS.

Dok je pregledao prtljag putnika, carinik je primijetio muškarca koji je umjesto da uđe u prostoriju za pregled zajedno sa ostalim putnicima, šetao između policijske kontrolne kabine i autobusa.

Kada mu je prišao i upitao ga zašto nije ušao na kontrolu zajedno sa ostalim putnicima, shvatio je da ga čovjek ne razumije, pa je ponovio pitanje na engleskom jeziku.

Kako nije dobio nikakav odgovor, zatražio je da vidi njegove putne isprave i dobio odgovor da ih putnik uopšte nema.

Posumnjavši da je riječ o ilegalnom migrantu, carinik je zatražio asistenciju policije, nakon čega ih je migrant odveo do autobusa i pokazao im gdje je sakriven njegov drug.

Drugi migrant je bio šćućuren na osovini između zadnjih točkova autobusa.

SRNA/RTRS