Grad Prijedor putem javnog tendera izabrao je preduzeće “Prijedorputevi” za izvođača radova unapređenja vodovodne infrastrukture ukupne vrijednosti milion KM.
Riječ je o izgradnji primarne i sekundarne vodovodne mreže sa zamjenom postojećih priključaka u Ulici Ive Andrića i zamjeni i sanaciji postojećih cjevovoda i kućnih priključaka u Ulici Šeste krajiške brigade, gdje je procijenjena vrijednost ugovora bila 317.937 KM bez PDV-a.

Za ovaj posao stigle su tri ponude, od kojih su ponude dva ponuđača odbačene kao nekvalifikovane, a prihvaćena je ponuda “Prijedorputeva” od 353.329 KM sa uračunatim PDV-om i popustom.

Pored ova dva projekta u naselju Gomjenica, treći je zamjena i sanacija postojećih cjevovoda i kućnih priključaka u dijelu naselja Čirkin Polje, gdje je procijenjena vrijednost ugovora pola miliona maraka bez PDV-a.

Za taj posao stigle su dvije ponude, a prihvaćena je ponuda “Prijedorputeva” od 604.099 KM sa uračunatim PDV-om i popustom.

Prvobitni tender za ove poslove bio je poništen jer je jedini prijavljeni ponuđač – “Prijedorputevi”, naveo cijenu od 1.026.682,80 KM koja je za 208.745 KM bila viša od iznosa procijenjenog u postupku javne nabavke.

Ovaj put za iste poslove “Prijedorputevi” su dostavili cijene koje u zbiru iznose 957.429 KM sa uračunatim PDV-om i popustom.

Ovi projekti realizuju su u okviru Programa ekonomskog i ekološkog razvoja MEG, gdje polovinu novca izdvaja grad, a polovinu Vlada Švajcarske posredstvom UNDP-a.

Agencije/prijedor24h