Ne shvataš ti ništa, i od đavola proklet i prognan, jer ko na majke udari tome će zanavek stoka stopama balegati!

Piše: Mihailo Medenica

Iz ljudi si se doveka ispisao, bitango!

Ništa za tobom neće podsećati na čoveka, ništa!

Ime će ti se kletvom nazivati, šapatom će se govoriti o tebi kao najvećoj pogani…

Šapatom, da nikada više Crnom Gorom ne odjekne tvoje ime, Milo Đukanoviću, da ga niko ne pomene bez u preziru, bez u priči da je i od đavola postojalo šta gore i potmulije!

Na majke si udario, bedo bezdušna!

Na majke, ej!

Na ono u šta se ne dira, ono kome se ruka celiva ko ikona, na majke- poturice Turčinu gadna!

Nisi to Milanovu majku uhapsio no svaku majku, svakoga od nas, fukro!

Verujem da te preziru i oni što ti se “dive”, junače porobljenih suknji i marama.

No, nikog porobio nisi već nas pozvao da se zbijemo još više, da premali budu drumovi Crne Gore za litije, da više ni dana mira u svojem nemiru nemaš, prokletniče!

Na staricu si poslao silu a starica ona ko bedem, ko hrid, ko ostroška greda- ponosna, kuražna, mila, časna, majka svakoga od nas.

Vide li gde je Ratka veća od Komova, jača od vetrova s Durmitora, ponositija od vrhova moračkih?

Srpkinja je to, nesoju!

Nisu Srbi- Obilići samonikli, već to Srpkinje rađaju!

Srpkinja je vetar, nebo, jutro, brzak, manastir, isposnica, jevanđelje, pogača, sablja, oprost, prkos, juriš, moleban…

Možeš uhapsiti ženu ali ne možeš u lance Srpkinju u njoj, budalo!

Staricu si uhapsio ali ti je Srpkinja utekla, ne mogu je stići ni dotaći tvoje zveri. Ništa joj ne mogu, Crna joj Gora jatakuje, muko mučena.

Bog joj jatakuje, svako od nas, jer majka, Srpkinja- majka je svakog Srbina, shvataš li?!

Ne shvataš ti ništa, i od đavola proklet i prognan, jer ko na majke udari tome će zanavek stoka stopama balegati!

Na majku crkvu, na majku Crnu Goru, na majku Srpkinju si udari i oprosta za tebe više nema!

Sve će Srbin oćutati, ali ćutnje nema kad mu dirneš u ono što celiva: ikonu, zemlju grobnu i rodu, ruku majčinu!

Za svoju se dušu ne brini- nema je, proda si je đavolu a on preprodao ko pustu krparu.

Brini za Obiliće, nečoveku!

Nije to seme vetrom razasuto, već Srpkinja rađa!

Što Srpkinja rodi- to možešu lance ali ćeš sebe okovati!

Možeš suditi Srbinu, no sebi ćeš presuditi.

Što Srbin celiva- za to Srbin gine, zapamti, dobro zapamti, bedniče!

Izvor: IN4S