Investiciono razvojna banka RS uvela povoljnu kreditnu liniju preduzećima za tehnološki razvoj sa kamatnom stopom od tri odsto.

  • Dražen Vrhovac, v.d. direktora IRBRS

Srpskaifo