U Prijedoru je danas počela obuka nastavnika osnovnih škola za uvođenje mikrobit računara u nastavu, koja otvara brojne inovativne mogućnosti za kreiranje nastavnog procesa, a učenicima je blisko jer predstavlja vezu sa digitalnim svijetom.
Direktor Osnovne škole “Branko Ćopić” Sanja Munjiza, koja je domaćin obuke, rekla je da se radi o regionalnom projektu “Škole za 21. vijek” koji se provodi u šest zemalja i koji je usmjeren na osnaživanje temeljnih vještina i vještina kodiranja za učenike od 10 do 15 godina, kako u nastavnim tako i u vannastavnim aktivnostima.

“Temeljne vještine na koje je program fokusiran su kritičko mišljenje, rješavanje problema i kodiranje. Prije nastavnika, direktori škola učesnica su prošli dvodnevnu obuku i smatram da je projekat dobar jer može unaprijediti nastavni proces”, ocijenila je Munjiza.

Ona kaže da trodnevnu obuku pohađa 37 nastavnika iz škole domaćina, te iz škola “Petar Kočić” Prijedor, “Jovan Cvijić” iz Brezičana i “Kozarac” iz Kozarca.

“Naša škola dobila je 40 mikrobitova i svaka škola ima obavezu da formira klub za kodiranje ili da se kodiranje radi u okviru informatičke sekcije”, dodala je Munjiza.

Edukator u projektu “Škole za 21. vijek” Slađana Lolić rekla je da primjena mikrobita pruža nastavniku velike mogućnosti za kreativnost u nastavi i da ovaj projekat pokazuje interdisciplinarnost budući da su se računari do sada vezivali uglavnom za nastavu informatike, a sada su primjenjivi u nastavi svih predmeta.

“Ovdje imamo više nastavnike predmetne nastave, a potrebno je uključiti i razrednu nastavu jer dijete već u prvi razred u školu dolazi sa digitalnim predznanjem”, navela je Lolićeva.

Ona je pojasnila da program obuhvata edukaciju za direktore, nastavnike i pedagoge, a potom slijedi implementacija programa u učionicama, mentorske posjete edukatora školama učesnicama, realizacija pedagoške prakse, formiranje klubova za kodiranje i takmičenje u stvaralaštvu učenika i nastavnika uz upotrebu mikrobita u nastavi.

“Škole za 21. vijek” je trogodišnji obrazovni program vrijedan 10 miliona funti koji finansira Vlada Velike Britanije.

Agencije