Ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu Investiciono – razvojna banka je izrasla u respektabilnu finansijsku instituciju i jednog od najznačajnijih finansijera domaćih privrednih i ukupnih ekonomskih kretanja, a kontinuiranim praćenjem potreba i zahtjeva korisnika i prilagođavanjem svojih proizvoda njima pokazala  fleksibilnost u djelovanju i spremnost da u potpunosti vlastite resurse stavi u funkciju razvoja privrede, navedeno je u zaključku Analize uticaja aktivnosti IRB RS na privrednu strukturu, koju je danas razmatrala Vlada RS.

Do kraja 2019. najviše sredstava plasirano je putem kreditnih linija za preduzetnike i preduzeća i to 768 miliona КM (42,5%), stambenih kredita 471,2 miliona КM (26,1%), te zajmova 202,1 miliona КM ili 11,2%, dok je najmanje interesovanje ispoljeno za sredstva za početne poslovne aktivnosti, koji se pruža podrška osnivanju novih i daljem rastu i razvoju postojećih preduzeća i preduzetništva, a kojim je plasirano 6,6 miliona КM ili 0,4% od ukupnih kreditnih plasmana Banke.

Stambeni krediti IRB-a, sa plasmanom od 471,2 miliona КM afirmisali su se u značajan finansijski proizvoda banke, kojim je omogućeno rješavanje stambenog pitanja velikog broja korisnika, u prvom redu, mladih i visokoobrazovanih pojedinaca i njihovih porodicama, te drugih grupacija stanovništva od posebnog značaja i interesa za Republiku Srpsku, navedeno je u Zaključku analize.

Analiza kreditnih plasmana banke u odnosu na ukupne kreditne plasmane bankarskog sektora Republike Srpske pokazala je da oko 14% od ukupnih kreditnih plasmana bankarskog sektora domaćoj privredi predstavljaju krediti IRB RS, dok učešće stambenih kredita iznosi gotovo 40%.

Najviše sredstava, ukupno 571,5 miliona KM plasirano je u područje prerađivačke industrije, a slijede ga poljoprivreda, šumarstvo i ribolov sa 198,0 miliona КM i građevinarstvo sa 97,0 miliona КM. Plasirajući skoro polovinu sredstava u područje prerađivačke industrije, po stimulativnim uslovima, IRBRS je obezbjedila značajan doprinos u kreiranju novostvorene vrijednosti u Republici Srpskoj, čime je adekvatno odgovoreno na potrebu za jačanjem domaće izvozne baze i boljeg pozicionisanja domaćih proizvođača na izvoznim tržištima.

Takođe, u dokumentu se navodi da je svojim dosadašnjim rezultatima na domaćem tržištu kapitala IRB RS afirmisala u jednog od najznačajnijih institucionalnih investitora. Do kraja 2019.godine investirano je 557,9 miliona u HoV emitenata iz Republike Srpske, čime je IRB RS snažno doprinijela daljoj izgradnji i unapređenju infrastrukture domaćeg tržišta kapitala

Uključivanjem u projekat podrške lokalnim razvojnim prioritetima na bespovratnoj osnovi, u saradnji sa ostalim partnerskim institucijama, IRBRS je dodatno unaprijedila svoj asortiman proizvoda usmjeren ka podršci ukupnom društveno-ekonomskom i socijalnom razvoju Republike Srpske, te stekla i neophodno iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom čime je postala kredibilan partner i za druge međunarodne organizacije koje svoja sredstva namjeravaju da usmjere, na ovaj način, u razvoj domaće ekonomije, navedeno je u Analizi.

Potreba za proaktivnim odnosom Investiciono-razvojne banke Republike Srpske prema specifičnim zahtjevima i preferencijama domaće privrede, postojaće i u narednom periodu, pa je neophodno staviti naglasak na jačanje njene konkurentnosti kako bi se što više uključila u tokove međunarodne razmjene, te po tom pitanju raditi i na kreiranju dodatnih proizoda namijenjenih podršci domaćih izvoznika, zaključuje se u Analizi.

(N.S/ Banjaluka.net)