Fudbalski klub Podgrmeč iz Oštre Luke, koji je prema riječima njegovih predstavnika diskriminisan od strane pripadajućeg Saveza, ne odustaje od svojih prava po pitanju svega, a ne samo da ima obaveze prema Gradskom i Područnom Fudbalskom savezu Prijedor.

O činjenici da GFS Prijedor nije želio da primi u članstvo ovaj klub predsjednik Podgrmeča Radenko Đukić je izjavio:

-Na sjednici Skupštine kluba donijeli smo odluku i izrazili želju da se učlanimo u GFS Prijedor. Tu pripadamo po svakom pitanju, ali na žalost našu i fudbalske javnosti u Opštini Oštra Luka dobili smo šturo obavještenje po kojem nam je odbijeno članstvo. Ono na što su se pozvali u PFS Prijedor, na FSRS, nema nikakve veze sa onim šta smo mi tražili. Statut GFS Prijedor član sedam, tačka tri i šest kaže da je GFS Prijedor teritorijalni Savez za Grad i više opština, pa tako ni razlog za odbijanje ne postoji. Tražimo da se ispravi ta greška prema nama i nadam se da ćemo završiti sve kako treba.

Potom je prvi čovjek Podgrmečlija još dodao:

-Vrijeme je da u GFS Prijedor dođe do promjena, da čovjek koji vješto manipuliše sa GFS Prijedor vršeći svoju promociju i štiteći svoje interese sve ostalo stavlja po strani, konačno ode.

prijedor24h