Fondacija za razvoj Prijedor je posredstvom partnerske NLB banke lani plasirala 1,2 miliona KM povoljnih kreditnih sredstava za 13 privrednih subjekata, podaci su iz izvještaja o radu ove fondacije za 2019. godinu.
Posredstvom Fondacije iz gradskog budžeta garantovano je 423.500 KM kredita i isplaćeno 99.438,27 KM subvencija na kamate malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

Od početka rada, 2008. godine, do kraja 2019. godine zaprimljeno je ukupno 189 zahtjeva za izdavanje garancija na kredite – 5.418.350 KM garancija je odobreno za 177 korisnika na 12.015.700 KM plasiranih kreditnih sredstava, a subvencionisano 818.181,54 KM kamata na kredite.

U izvještaju je navedeno da je, zbog neispunjavanja uslova, 12 zahtjeva odbijeno, dok je jedan korisnik odustao nakon što mu je garancija odobrena.

U strukturi korisnika, 45 je fizičkih lica sa kreditima za poljoprivrednu proizvodnju u rasponu od 3.000 KM do 20.000 KM sa periodima otplate od dvije do sedam godina, ali od 2014. godine više nije bilo interesa fizičkih lica za ovakav vid kreditnih zaduženja.

Prema strukturi korisnika, tu je i 59 preduzetnika sa kreditima u rasponu 10.000 KM do 100.000 KM, te 73 pravna lica sa kreditima za osnovna i obrtna sredstva neophodna za rad malih i srednjih preduzeća od 30.000 KM do 200.000 KM, a u obje kategorije periodi otplate su od jedne do sedam godina.

Od 177 kredita, u potpunosti je isplaćeno 110 kreditnih zaduženja.

Za 12 godina rada Fondacije korisnici koji nisu uredno izmirivali svoje obaveze – duguju 150.000 KM ili tri odsto od ukupno odobrenog iznosa garancija.

Garancija na kredite je 2017. smanjena sa 50 na 35 odsto, ali je smanjena i kamatna stopa sa 4,95 na 4,25 odsto.

Gradska subvencija na kredite sada iznosi 3,25 odsto, a privredni subjekti dobijaju kredite po skromnoj kamatnoj stopi od jedan odsto.

Pravo na subvenciju kamata imaju korisnici kredita Fondacije koji prema banci kreditoru uredno izmiruju prispjele obaveze i koji u odnosu na godinu realizacije kredita i godinu subvencije kamate nisu smanjivali broj zaposlenih radnika.

Izvor:Agencije