U Prijedoru, 08.07.2020. godine, održana je sjednica Regionalnog odbora DEMOS-a Prijedor za izbornu jedinicu jedan. Raspravljalo se o stanju u gradskom i opštinskim odborima DEMOS-a. Pripreme za predstojeće izbore u Gradskom odboru Prijedor i opštinskim odborima u izbornoj jedinici jedan bila je jedna od tema o kojoj se razgovaralo. Jedna od tačaka sjednice bila je i izbor predsjednika Regionalnog odbora DEMOS, izbora člana Glavnog izbornog štaba iz izborne jedinice jedan i prijedlog za formiranje Inicijativnog odbora za formiranje opštinskog odbora DEMOS-a u Krupi na Uni.

Za predsjednika Regionalnog odbora DEMOS, izabrana je Čanić Kragulj Aleksandra, a za člana glavnog izbornog štaba Zoran Mršić, iz Novog Grada. Formiran je i Inicijativni odbor za formiranje opštinskog odbora DEMOS u Krupi na Uni.

Potvrđeno je da je Gradski odbor DEMOS-a Prijedor, kao svi opštinski odbori iz izborne jedinice jedan spremni za lokalne izbore. Svi odbori su spremni za formiranje izbornih lista na kojima se intenzivno radi.

Regionalni odbor DEMOS-a uključiće se u rješavanje svih aktulnih pitanja na nivou izborne jedinice jedan.

prijedor24h