Grad Prijedor raspisao je tender za izbor izvođača radova na izgradnji prizemnog objekta za potrebe Mjesne zajednice u naselju Lamovita.
Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 95.006 KM bez PDV-a, a sa PDV-om 111.157 KM, objavljeno je na sajtu grada Prijedora.

Riječ je o otvorenom postupku, kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena, rok za prijem ponuda je 25. septembar, a rok za izvođenje radova 60 kalendarskih dana.

U budžetu grada za ovu godinu stavka rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu grada iznosi 140.000 KM.

Izvor: Agencija