Zahvaljujući urednicima Zoranu Sovilju i Tanji Mandić, Kozarski vijesnik iako finansiran sredstvima građana Grada Prijedora postao glasilo samo jedne političke partije, DNS-a.

prijedor24h