Dalibor Pavlović, šef Kluba odbornika SNSD-a u prijedorskoj Skupštini, rođen je 1. jula 1981. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Univerzitetu u Beogradu. Nakon pripravničkog staža u tadašnjoj opštini Prijedor, od 2010. godine do danas zaposlen je u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Poslednje tri godine obavlja funkciju rukovodioca Filijale Prijedor. Aktivan je član SNSD-ea od 2004. godine, te član Glavnog odbora SNSD-ea od 2011. Odborničku funkciju u Skupštini grada Prijedor, obavlja već tri mandata. A trenutno je šef kluba odbornika. Od februara 2019. Do maja 2020. godine, za vrijeme skupštinske većine okupljene oko SNSD-ea, prilikom usvajanja budžeta za 2020. godinu predloženo je sedamdeset amandmana, a sve u cilju poboljšanja života građana Prijedora. Mlad čovjek bez mrlje u privatnom, poslovnom i političkom životu. Mlada snaga, želja i volja koji želi da gradi bolji Prijedor, tako Dalibora opisuju kolege odbornici. A kako on opisuje svoje političke stavove? Politika Prijedora treba da bude zasnovana na razumjevanju važnosti planiranja, te direktnog učinka koje to planiranje ima za dobrobit budućeg kvaliteta življenja u gradu. Politički cilj je obezbjediti razvoj efikasne lokalne uprave u korist svih Prijedorčana, te na taj način vratiti povjerenje u sposobnost lokalne zajednice, koja mora biti spremna da obezbjedi veću egzistencijalnu i opštu sigurnost građana. Dalibor Pavlović, oženjen je i otac jednog djeteta.

Izvor: RTRS