Ugradnja vodomjera na daljinsko očitavanje na području grada Prijedora uveliko traje, kažu u gradskom “Vodovodu”, dodajući da su zamjene već završene u naselju Raškovac, a trenutno se odvijaju na području Pećana.
Dragan Stamenić, izvršni direktor za tehničke poslove Javnog preduzeća a.d. “Vodovod” ističe da je u maju ove godine donesena odluka da se o trošku “Vodovoda” nabave sekundami vodomjeri sa digitalnim očitavanjem. Na ovaj korak su se odlučili kako bi rješili problem očitavanja vodomjera u stambenim zgradama, s obzirom da je u dosta slučajeva inkasantima ovog preduzeću bilo nemoguće doći do brojila kako bi ga očitali.

– Plan je bio da to završimo do kraja godine, ali problem sa pandemijom virusa korone onemogućio je isporuku vodomjera na vrijeme pa smo bili primorani da rok produžimo do kraja marta iduće godine. Do sad smo uradili kompletno naselje Raškovac, a sada ekipe rade na području Pećana – rekao je Stamenić.

Od ukupno 1.200 sekundamih vodomjera koliko je planirano za zamjenu do sada je zamijenjeno 310. Potrošači se o zamjeni obavještavaju dva do tri dana ranije, obavještenjima koja se postavljaju u stubištima zgrada.
-Mi ih dva do tri dana obavijestimo da u periodu od 10 do 12 časova budu u stanu. Onima koji se ne odazovu ostavljamo period da nam se jave narednih desetak dana. Ako to ne budu učinili ni tad onda ih vraćamo na kolektivni vodomjer – pojasnio je Stamenić.
Svi oni koji imaju namjeru da pređu na sekundarne vodomjere, a prije toga bili su na kolektivnom, mogu to obaviti kupovinom vodomjera na daljinsko očitavanje po cijeni od 212 KM.

Izvor: Kozarski