Za trinaest (13) godina autokratske vladavine u Opštoj bolnici Prijedor, vodio katastrofalnu kadrovsku politiku, pa je bolnica pandemiju korona virusa dočekala sa jednim infektologom.

  • Mirko Sovilj, DNS-ov direktor Opšte bolnice Prijedor i poslanik u Skupštini Republike Srpske

prijedor24h