Da li ste znali, da je nekadašnji gigant fabrika celuloze i papira „Celpak“ u Prijedoru počela da radi 1950. godine.Njena gradnja odlukom Vlade tadašnje Jugoslavije počela je 1947. godine, dvije godine nakon Drugog svjetskog rata. Fabrika je bila opremljena mašinama dobijenim kao ratna odšteta iz Njemačke. Za njenu gradnju bio je zadužen stručni kadar sa prostora tadašnje Jugoslavije, a gradili su je radnici sa područja Potkozarja. Zanimljivo je pomenuti da su ulaznice za Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Engleskoj 1966. godine bile štampane na „Celpakovom“ papiru. Fabrika je prestala da radi početkom poslednjeg rata, a njen stotinu metara visoki dimnjak i dalje je na istom mjestu, predstavljajući najveći simbol industralizacije Prijedora.

Autor: RTRS/prijedor24h