Putem Fondacije za razvoj Prijedora u proteklih 13 godina plasirano je 13.072.700 KM kredita za 190 korisnika i obezbijeđeno 5.788.300 KM garancija za te kredite, te subvencionisano 906.568 KM kamata, navodi se u izvještaju o radu ove fondacije.
“Period rada se može smatrati uspješnim, ostvarena je održivost poslovanja kod korisnika kredita, ali i brojno stanje zaposlenih, što je vidljivo pri realizaciji subvencija na kamate ovih kredita”, navodi se u izvještaju o radu ove fondacije koji su danas usvojili odbornici Skupštine grada Prijedora.

Indikativno je da od 2014. godine Fondacija nije primila nijedan zahtjev fizičkih lica, odnosno poljoprivrednika.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Goran Velaula izjavio je da Fondacija mora biti više dostupna privredi i poljoprivredi, kao i da je potrebno obezbijediti još povoljnije uslove za grad kada je riječ o visini kamatne stope, a za korisnike kada su u pitanju subvencije i garancije.

Šef Kluba odbornika DNS-a Goran Predojević rekao je da je iz izvještaja vidljivo da se svake godine prijavljuje sve manje ljudi za usluge ove fondacije.

“Potrebna je veća promocija Fondacije i da grad preuzme veći rizik izdavanja garancija za kredite jer će na taj način i privrednici i preduzetnici i fizička lica stvarati veću novu vrijednost u gradu”, dodao je Predojević.

Garancije je koristilo 45 fizičkih lica za kredite u poljoprivredi od 3.000 KM do 20.000 KM sa rokom otplate od dvije do sedam godina, 76 pravnih lica za kredite za osnovna i obrtna sredstva malih i srednjih preduzeća od 30.000 KM do 200.000 KM sa rokom otplate od jedne do sedam godina, te 69 preduzetnika gdje se visina kredita kretala u rasponu od 10.000 KM do 100.000 KM sa periodom otplate od jedne do sedam godina.

Od 2008. do 2020. godine banka je, nakon iscrpljivanja svih predviđenih i
mogućih izvora naplate, iz depozita Fondacije naplatila dio dospjelih obaveza u iznosu od 154.088 KM za pet korisnika koji nisu uredno izmirivali svoje obaveze, a to su “Reluks”, “Auto-logistik centar”, “JO-MI prom farma”, “Makos” i “Nazif”.

Garancija, koja je ranije pokrivala 50 odsto kredita, prema novom pravilniku od 2017. godine pokriva 35 odsto.

Osim garancija, Fondacija za razvoj subvencioniše kamate kredita na koje izdaje garancije, gdje od kamate na godišnjem nivou od 5,95 odsto, 4,95 odsto i 4,25 odsto korisnik plaća jedan odsto, a Fondacija razliku.

Fondacija za razvoj grada Prijedora osnovana je 2006, a s radom je počela dvije godine kasnije. Od tada do kraja prošle godine pertnerska banka primila je ukupno 203 zahtjeva za izdavanje garancija na kredite, od kojih je 13 odbijeno zbog neispunjavanja propisanih uslova.

U toku 2020. godine interni revizor izvršio je reviziju procesa izdavanja garancija i subvencionisanja kamata na kredite Fondacije za razvoj za 2019, čije će preporuke, zaključke i mišljenje u narednom periodu razmotriti gradonačelnik, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu i organi Fondacije, navodi se u izvještaju.

Odbornici su danas usvojili sve preostale tačke sjednice koja je počela 25. februara, a okončana je danas. Za sutra u 10.00 časova predsjednik Skupštine grada Prijedora Mirsad Duratović najavio je redovnu konferenciju za medije.

Izvor: Agencije