Milan Blagojević, prvi sudija u BiH koji je odbio da primijeni protivpravne nametnute akte visokog predstavnika, rekao je da očekuje sankcije OHR-a, ali ih se ne boji.

Blagojević, sudija Okružnog suda u Banjaluci, naveo je da u u sistemu kojem pripada Evropska unija, ali i BiH, ustave i zakone ne može da donosi bilo koji pojedinac, već isključivo ustavne institucije u vidu parlamenta države i federalnih jedinica u služeno uređenim državama.

On je obrazložio da je to učinio jer je u svim državama evropskog kontinentalnog sistema prava, kojem i mi pripadamo, dužnost sudije da u svakom pojedinačnom predmetu sudi isključivo na osnovu Ustava i zakona, bez kojih nema demokratije i vladavine prava.

– E upravo o tome se radi ovdje kod nas kada je riječ o brojnim aktima koje su visoki predstavnici nametali u BiH, iako im za to nije data nadležnost, ne samo Dejtonskim mirovnim sporazumom nego i nijednim drugim izvorom međunarodnog prava, niti im je takvo pravo dato od Savjeta bezbjednosti UN – rekao je Blagojević za Nezavisne novine.

On je pojasnio da su to razlozi zbog kojih je kao sudija odbio i uvijek će odbijati da primijeni akte visokih predstavnika, na čije donošenje nemaju pravo.

– Moje sudijsko poštenje i obraz ne bih žrtvovao ni za šta na svijetu, niti bih dozvolio da te vrijednosti, do kojih iskreno držim već 20 godina, koliko radim kao sudija, ustuknu pred bilo kim – rekao je Blagojević.

On je naveo i da ne očekuje da kolege u pravosuđu u određenom trenutku krenu njegovim stopama, te naveo da u sveprisutnom strahu leži sva suština vladanja visokog predstavnika u BiH, od završetka rata pa sve do danas.

– Strah koji se uvukao u ovdašnje ljude, ali i njihova sklonost ka konformizmu koje razvijaju i učvršćuju ovakvi totalitarni i autoritarni sistemi, neizostavni su dio tog ohaerizovanog sjemena zla i jesu objašnjenje zbog čega nam je sve ovako – rekao je Blagojević.

Prema njegovim riječima, posijano je sjeme zla, kojim je inficirana kritična masa ovdašnjeg stanovništva.

Blagojević je rekao da je situacija u pravosuđu očajna i da su građani su s punim pravom ogorčeni, ali i da toliku količinu predmeta kojom su opterećeni sudovi ne može efikasno riješiti postojeći broj sudija.

Autor: SRNA/RTRS