Turistička organizacija grada Prijedora ove godine će svoj rad, zbog epidemioloških mjera, zasnivati na turističkoj ponudi na otvorenom uz kreiranje programa koji bi posjetiocima nudili korištenje resursa.

Ta ponuda podrazumjeva šetališta, parkove, uređene staze, označene bicilističke rute, Nacionalni park “Kozara”, rijeku Sanu i jezera.

– Bitno je da se na lokalnom nivou kreira program mjera za ublažavanje posljedica izazvane virusom korona, a koji treba usmjeriti u realni turistički sektor odnosno smještajne kapacitete, ugostiteljske objekte i turističke agencije – navodi se u programu rada ove organizacije za 2021. godinu.

Za unapređenje turističkog ambijenta neophodna je realizacija ključnih urbanih i infrastrukturnih projekata na osnovu molbi građana i upita posjetilaca.

– U tom smislu, potrebno je uspostaviti saradnju nadležnih odjeljenja i subjekata od značaja za turizam, te prilikom kreiranja planova rada, ove aktivnosti staviti kao prioritetne imajući na umu javni i turistički interes destinacija – ističe se u programu rada.

Kao tri najpotrebnije aktivnosti izdvajaju se uvođenje autobuske vikend-linije za Kozaru, uređenje tabli na autobuskim stajalištima za gradski saobraćaj i identifikacija i prikupljanje podataka za kreiranje master plana uređenja i turističke valorizacije javnih površina koje bi bile mjesta za okupljanje stanovnika grada, posjetilaca i turista gdje bi ljudi prijatno provodili vrijeme.

– Tokom krize naučili smo da ona ima i “dobrih strana”, a jedna od njih je da omogućava brže transformacije i pruža šansu za kreiranje ponude koja se može ponuditi domaćim turistima, ali uz primjenu epidemiloških mjera i korištenje prirodnih resursa, te sprovođenje određenih aktivnosti na otvorenom – zaključuje se u programu rada koji je usvojila Skupština grada Prijedora, zajedno sa izvještajima o radu za 2019. i 2020. godinu.

U budžetu grada za 2020. godinu za ovu organizaciju bilo je planirano 135.200 KM, ali pošto je izvršenje iznosilo 107.482,01 KM, tako je u budžetu za 2021. namijenjeno 109.720 KM.

Autor: SRNA/Srpskainfo