Na području Prijedora površina zemljišta u vlasništvu Republike Srpske, a koje je planirano za davanje u zakup, iznosi 373 hektara i nalazi se u 14 katastarskih opština, navodi se u Programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Prijedora za 2021. godinu.
Površina nedodijeljenog zemljišta u svojini Republike Srpske u 55 katastarskih opština u Prijedoru je 2.149 hektara, dok je površina dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske 544 hektara i dodijeljena je za 29 pravnih i fizičkih lica.

Program korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske lani je u Prijedoru u cIjelosti bio usmjeren na popravku plodnosti zemljišta gdje je u odnosu na planiranih 35.000 KM realizacija iznosila 243.945 KM, dok je plan za ovu godinu 140.000 KM.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske propisano je da se poljoprivredno zemljišta u svojini Republike koristi u skladu sa programom koji svake godine donosi skupština jedinice lokalne samouprave uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese program u propisanom roku, Ministarstvo može pokrenuti postupak dodjele koncesije za korištenje nedodijeljenog poljoprivrednog zemljišta.

Izvor: Agencije