U Prijedoru su danas potpisani ugovori o realizaciji 13 projekata posredstvom Omladinske banke.

Direktor programa Omladinske banke pri Fondaciji “Mozaik” Željko Pauković izjavio je da je ukupna vrijednost ovih 13 projekata 34.290 KM, i to 19.100 iz fonda Omladinske banke, a oko 14.500 KM su obezbijedle neformalne grupe mladih, pojedinci, firme i organizacije.
“Saradnja Gradske uprave Prijedor i Fondacije `Mozaik` bazirana je na četverogodišnjem memorandumu o saradnji u okviru kojeg ćemo zajedno sa 110.000 KM podržati oko 45 projekata i deset mikrobiznisa”, rekao je Pauković.

On je podsjeto da je u prve dvije godine, 2019. i 2020.podržano 20 projekata i tri mikrobiznisa, da ovaj projekat Fondacija “Mozaik” realizuje u 51 lokalnoj zajednci u BiH gdje oko 350 mladih ljudi u odborima omladinskih banaka odlučuje koji projekti mladih će biti podržani, te da je do kraja aprila realizovano 435 projekata i 63 mikrobiznisa.
Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović rekao je da je grad spreman da i dalje podrži sve mlade ljude i Fondaciju “Mozaik” koja je spremna da zajedno sa gradom i dalje radi u Prijedoru.

“Nastavljamo saradnju i danas potpisujemo jedan aneks memoranduma”, dodao je Pavlović.
Srđan Šobot iz Omladinske banke Prijedor rekao je da ovaj projekat ulazi u treću godinu i da je u ovoj godini najviše projekata i prijavljeno i odobreno, da su u pitanju rekonstrukcije igrališta, sportski sadržaji, aktivnosti izviđača i druga pitanja mladih, te da će potom uslijediti i podrška start ap biznisima mladih ljudi u iznosu od 2.000 KM.
“Učešće grada je 12.000 KM, a Fondacije `Mozaik` 15.000 KM”, naveo je Šobot.

Izvor: prijedorgrad