Nakon 20 godina istraživanja odobren je prvi lijek protiv Alchajmerove bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Biogenov “Adukanumab” je prvi lijek koji su američki regulatori odobrili za usporavanje kognitivnog pada kod ljudi koji pate od Alchajmerove bolesti i prvi novi lijek za ovu bolest u skoro dvije decenije.

Demencija uzrokuje kontinuirano propadanje funkcija mozga, što može uticati na pamćenje, brzinu razmišljanja, govor, raspoloženje i kretanje. Svrha “Adukanumaba” je pridonijeti “čišćenju” štetnih naaslaga proteina iz mozga, nazvanih beta-amiloidi.

Preciznije, “Adukanumab” cilja protein amiloid koji formira velike naslage u mozgu kod osoba koje boluju od Alchajmerove bolesti.

Naučnici vjeruju da su te naslage toksične za moždane stanice i da bi njihovo uklanjanje uz pomoć ovoga lijeka predstavljalo velik korak u liječenju bolesti, premda ne i u potpunom izlječenju demencije.

Autor: RTRS